• เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • iloveholidays

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ ราคาถูก (ปี 2563/2020)

ทัวร์เวียดนามเหนือ รับประทานอาหารเวียดนามแท้ ๆ ในบรรยากาศสุดโรแมนติก ชมการแสดงพื้นเมืองอย่างใกล้ชิด เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ วัดไบ่ดิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก สุสานโฮจิมินห์ ชมวัดหง๊อกเซิน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา เขาฮามลอง อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก ถ้ำนางฟ้า ทะเลสาบคืนดาบ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์

มกราคม-มีนาคม 2563

เวียดนามเหนือเที่ยวคุ้ม ครบทุกไฮไลท์ 4 เมืองเหนือ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และความหนาวเย็นเมืองซาปา รวมค่ากระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน และรถไฟรางชมเมืองซาปา อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

เวียดนามเหนือเที่ยวคุ้ม ครบทุกไฮไลท์ 4 เมืองเหนือ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และความหนาวเย็นเมืองซาปา รวมค่ากระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน และรถไฟรางชมเมืองซาปา อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือชมธรรมชาติฮาลองบก นิงห์บิงห์ รวมค่ากระเช้า และรถรางชมนาขั้นบันไดแล้ว อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-นาคม 2563

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา นั่งรถไฟชมนาขึ้นบันได และบุฟเฟ่ต์นานาชาติขึ้นชื่อ SEN !อ่านรายละเอียดโปรแกรม

เมษายน 2563

เวียดนามเหนือเที่ยวคุ้ม ครบทุกไฮไลท์ 4 เมืองเหนือ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และความหนาวเย็นเมืองซาปา รวมค่ากระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน และรถไฟรางชมเมืองซาปา อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

เวียดนามเหนือเที่ยวคุ้ม ครบทุกไฮไลท์ 4 เมืองเหนือ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และความหนาวเย็นเมืองซาปา เต็มอิ่มบุฟเฟต่นานาชาติ SEN อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม563

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ฮานอย วัดหงอกเซิน ถนน 36 สายเก่า อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม563

ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโล อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลกพร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ (พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN ) อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ซาปา เขาฮามลอง นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก ทะเลสาบคืนดาบ ชม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ พาทุกท่านชมการแสดงโชว์พื้นเมือง หุ่นกระบอกน้ำ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

ฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ซาปา นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำอ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

ฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน ฮานอย ฮานอย นิงห์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2563

ซาปา สะพานแก้วมังกรเมฆ หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต ไร่นาขั้นบันได ฟานซีปัน ตลาด LOVE MARKET DAY 3 ซาปา ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ วัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2563

ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) นั่งเรือกระจาด Queen Halong สวนสนุก Sun World ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง อ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวเลทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม2563

ฮานอยวัดเฉินก๊วก ซาปา โบสถ์หินที่เก่าแก่ นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า) น้ำตกสีเงิน หมู่บ้าน Cat Cat ซาปา ลาวไก ตามก๊ก อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่สวนสนุกฮาลองปาร์ค ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

เมืองฮานอย วัดเฉินก๊วก เมืองฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG PARK HALONG NIGHT MARKET ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง เมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

เมืองซาปา นั่งรถรางเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน เมืองฮานอย ช้อปปิ้งถนน36สาย เมืองฮานอย เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก ถ้ำตามก๊ก อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

วัดไบ่ดิงห์ ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอาน เมืองลาวไก ตลาดก๊กเลี๊ยว เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ถนนคนเดินซาปา โบสถ์ซาปา ภูเขาปากมังกร นั่งรถรางเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต นั่งรถรางเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เมืองลาวไก ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวเวียดนามกลาง ราคาถูก (ปี 2562/2019)

เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ ... เที่ยวเมืองเว้ ชมพระราชวังเว้ เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองดานัง เที่ยวสวนสนุก FANTASY PARK ชมสะพานมังกร ไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ช้อปปิ้งตลาดดองบา และตลาดฮาน

มกราคม-มีนาคม 2563

เวียดนามกลาง บินเช้า กลับบ่าย พักบานาฮิลส์ 1 คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเข้า สัมผัสบรรยากาศ French Village ชมสะพานมือ สวนดอกไม้ โรงเก็บไวน์ สุดมันส์กับสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

บินลัดฟ้า พาฟินเวียดนามกลาง เที่ยวคุ้ม 3 เมือง เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานมือลอยฟ้า พักบนเขาบานาฮิลส์ 1 คืน สวยดอกไม้ นั่งรถ 3 ล้อซิโคล่ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

เวียดนามกลางคุ้มๆบินเช้า-กลับค่ำ เที่ยวเต็ม !! สุดฟินพัก 1 คืนบนบานาฮิลส์สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก เต็มอิ่มเมนูบุฟเฟ่ต์ และเมนูกุ้งมังกร อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

เวียดนามกลาง พักบานาฮิลส์ 1 คืน สุดฟินกับอาหารหนาวเย็น และสัมผัสบรรยากาศสไตล์ French นั่งรถซิโคล่ชมเมือง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก สนุกสนานเต็มอิ่มกับสวนสนุก FANTASY PARK อลังการ “สะพานทอง”ที่สะพานมังกร **พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานังียดนาม บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง หมู่บ้านกั๊มทาน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ ชมเมืองดานังซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม Fantasy Park นั่งเรือกระด้งCam อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง-บาน่าฮิลล์ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม Water Coconut Village อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

เที่ยวเวียดนามกลาง-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก เที่ยวบนบานาฮิลล์เต็มวัน พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร อิ่มอร่อย เมนู...แหนมเนืองต้นตำหรับ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

เที่ยวเวียดนามกลาง-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก เที่ยวบานาฮิลล์ พักบานาฮิลล์ 1 คืน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

เมษายน -กันยายน 2563

ดานัง บานาฮิลล์ สะพานมือ เมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ดานัง เว้ วัดเทียนมู่ ตลาดดงบา ล่องเรือมังกร อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มีนาคม -ตุลาคม 2563

เมืองมรดกโลกฮอยอัน วัดกวางตุ้ง เมืองดานัง บานาฮิลล์สะพานมือ พักโรงแรมบนบานาฮิลล์ ดานัง-สะพานมังกรสะพานแห่งความรัก คาร์ฟดาร์ก้อน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

(เมืองเว้ และบนบานาฮิลล์) แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนา ดานัง สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน สะพานแห่งความรัก อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักโรงแรม4ดาว(เมืองเว้ และบนบานาฮิลล์) บริการอาหารครบทุกมื้อ เวียดนา ดานัง สะพานแห่งความรัก อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน สะพานแห่งความรัก ดานัง เมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง พักบนบานาฮิลล์ บานาฮลิล สะพานทอง เว้ วัดเทียนมู่ ตลาดดงบา ล่องเรือมังกรอ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

ดานัง บานาฮิลล์ สะพานมือ เมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ดานัง เว้ วัดเทียนมู่ ตลาดดงบา ล่องเรือมังกร อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มีนาคม -ตุลาคม 2563

เมืองมรดกโลก หมู่บ้านหินอ่อน ชมสะพานญี่ปุ่น วัดกวางตุ้ง (ศาลกวนอู) ภูเขาบานาฮิลล์ พักบนบานาฮิลล์ ภูเขาบานาฮิลล์ ตลาดฮาน สะพานมังกร สะพานแห่งความรักคาร์ฟดราก้อน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง(Golden ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม- มิถุนายน 2563

เมืองโบราณฮอยอัน ล่องเรือกระด้ง วัดเทียนมู่ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม พระราชวังเว้ ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง สวนดอกไม้ฝรั่งเศส นั่งรถราง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม- มิถุนายน 2563

เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก เมืองโบราณฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง – ร้านไม้ไผ่ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม- มีนาคม 2563

เมืองดานัง วัดเทียนหมู่ ตลาดดงบา ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ พระราชวังเว้ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ล่องเรือกระด้ง ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ101 วัดกวางตุ้ง สะพานมังกร อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มิถุยายน 2563

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง สวนดอกไม้ฝรั่งเศส นั่งรถรางอ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม- พฤษภาคม 2563

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ล่องเรือกระด้ง SUNWORLD DANANG WONDER ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้ฝรั่งเศส นั่งรถรางอ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง สวนดอกไม้ฝรั่งเศส นั่งรถรางอ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่ พิเศษสุด พักโรงแรม Mercure (บน บานาฮิลล์1คืน) / เมืองเว้ 1 คืน /ดานัง 1คืน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่ และไวท์แดง DALAT อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม – มีนาคม 2563 (บินเช้า-กลับบ่าย)

สัมผัสบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ดานัง ประเทศเวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ชมเมืองเว้ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม – มีนาคม 2563

สัมผัสการบริการฟลูเซอร์วิสบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบิน...เวียดนามแอร์ไลน์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่ ชมอุโมงค์เก็บไวน์สุดคลาสสิกที่อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม – มีนาคม 2563 (บินเช้า-กลับบ่าย)

สัมผัสบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ดานัง ประเทศเวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ชมเมืองเว้ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม – มีนาคม 2563

สัมผัสการบริการฟลูเซอร์วิสบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มิถุยายน 2563

วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้า) บนเกาะวินเพิร์ล สวนสนุกวินเพิร์ล วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้า)เมืองญาจาง โบสถ์ญาจาง วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร ตลาดดัม อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มิถุยายน 2563

สวนดอกไม้ | Crazy House | วัดตั๊กลัม | น้ำตกดาตันลา | วัดลองเซิน | สวนสนุกวินเพิร์ล | โบสถ์ญาจาง ปราสาทโพนคร อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม - มีนาคม 2563

เมืองดานัง | เมืองเว้ | เมืองฮอยอัน | บานาฮิลล์ | สะพานมือ | ช้อปปิ้งตลาดฮานเมืองดานัง | ล่องเรือมังกร อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มิถุยายน 2563

เมืองดานัง | บานาฮิลล์ เต็มวัน | เมืองฮอยอัน | เมืองเว้ | นั่งเรือกระด้งที่ฮอยอัน | ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง | ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มิถุยายน 2563

เมืองดานัง | เมืองฮอยอัน | บานาฮิลล์ (เต็มวัน) | นั่งเรือกระด้ง | สะพานมังกร | ช้อปปิ้งตลาดฮาน | พักหรูอยู่ 5 ดาวริมทะเล อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มิถุยายน 2563

เมืองดานัง | เมืองเว้ | เมืองฮอยอัน | บานาฮิลล์ | สะพานทอง | พระราชวังไดโน้ย | นั่งเรือกระด้ง | พักบนบานาฮิลล์ | พักโรงแรม 4 ดาว (2 คืน) | เมนูพิเศษกุ้งมังกร อ่านรายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์เวียดนามใต้ ทริปเที่ยวเวียดนามใต้ ราคาถูก (ปี 2562/2019)

เวียดนามใต้ นครโฮจิมินห์ ล่องเรือชม แม่น้ำไซง่อน แม่น้ำสายหลักของนครโฮจิมินห์ อุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน มุยเน่ จังหวัด ฟานเทียด ชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ลำธารนางฟ้า ดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก

มกราคม-มีนาคม 2563

เมืองดาลัด นั่งรถรางโลเลอร์โคสเตอร์ น้ำตกดาตันลา ซันนี่ฟาร์ม บันไดสวรรค์ กะเช้าไฟฟ้าชมเมือง วัดตั๊กลั้ม ตลาดดาลัดไนท์มาร์เก็ต เมืองดาลัด ญาจางไนท์มาร์เก็ต เมืองญาจางอ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

เวียดนามใต้ครั้งเดียวเที่ยว 2 บรรยากาศ สัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางเมกแมกเมืองหนาว ชมทุ่งสวนไฮเดรนเยีย บันไดสวรรค์ นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายมุยเน่ รวมค่ารถจิ๊บแล้วอ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า ทะเลสาบคืนดาบ ชม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง ถนนสาย 36 ชมความงดงาม อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

เว้ พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่-บาน่าฮิลล์ ชมเมืองดานังซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

เว้ พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่-บาน่าฮิลล์ ชมเมืองดานังซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-เมษายน 2563

เว้ พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่-บาน่าฮิลล์ ชมเมืองดานังซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม - มีนาคม 2563

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม ที่เกาะวินเพิร์ล ชม SKYWALK ทางเดินกระจกสุดหวาดเสียวที่ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม - มีนาคม 2563

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ชมเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศริมทะเลที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมลำธารนางฟ้าหรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม - มีนาคม 2563

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่เกาะวินเพิร์ล SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม - มีนาคม 2563

กินดี ที่พักหรู 4 ดาว เมืองดาลัด 2 คืน สู่น้ำตกดาตันลา และทะเลทรายแดง เมืองมุยเน่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม - มีนาคม 2563

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่เกาะวินเพิร์ล SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม - มีนาคม 2563

ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM ทะเลทรายแดง หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม) ทะเลทรายขาว น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) พระราชวังฤดูร้อน สวนดอกไม้เมืองหนาวอ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม -เมษายน 2563

ทะเลทรายแดง ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายขาว หมู่บ้านชาวประมง เมืองดาลัด น้ำตกดาทันลา พระราชวังบ๋าวได๋ นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มีนาคม 2563

เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4วัน3คืน บินตรงสู่เมืองดาลัท โดยสายการบิน VIETJET AIR เมืองตากอากาศดาลัด ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม - มีนาคม 2563

เมืองมุยเน่ | ลำธารนางฟ้า | ทะเลทรายแดง | ทะเลทรายขาว เมืองดาลัด | น้ำตกดาตันลา | สวนดอกไม้เมืองหนาว | พักโรงแรมระดับ 4 ดาว อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มกราคม-มิถุยายน 2563

เมืองมุยเน่ | ทะเลทรายแดง | ทะเลทรายขาว | เมืองดาลัด | น้ำตกดาลันตา สวนดอกไม้เมืองหนาว | นครโฮจิมินห์ | ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 28 ซีนเนอรี่ บางใหญ่ 72/436 หมู่ที่ 5 ตำบล เสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่ จ. นนทบุรี 11110 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Pruksa Village Scenery 28 72/436 Moo 5, Sao Thong Hin Sub-district, Bang Yai District, Nonthaburi 11110
license no. 11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
0933182288 คุณบอล LineID: 0953675688
095-950-1754 คุณอุ๊ LineID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899

iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/
http://ilove-holidays.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

|phone:02 102 3148 |Hotline 089-242-2182 คุณดาด้า| Hotline 095-950-1754 คุณอุ๊ |Hotline 095-947-8999 คุณโอต |Hotline 0933182288 คุณบอล |Designed by Dada Lovely Holiday Tour