• เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ราคาโดนใจ ปี 2561-2562 UPDATE ทุกวัน

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ จุดเชื่อมต่อดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ อาทิเช่น ย่างกุ้ง พุกาม สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวเลยอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์สิโลมินโล พระราชวังมัณทะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วิหารธรรมมะยังจี พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดพระเขี้ยวแก้ว พระมหามัยมุนี เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินขาว มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

กุมภาพันธ์

เจดีย์มหามุนี – พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองมินกุน – เจดีย์มินกุน – ระฆังมินกุน – สะพานไม้อูเบ็ง – โรงงานทอผ้า – เมืองสกายน์ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์

เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี – เจดีย์ไจ๊กะส่าน – วัดบารมี – ตลาดสก๊อตอ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี – เจดีย์ไจ๊กะส่าน – วัดบารมี – ตลาดสก๊อต อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | วัดโกทัตจี | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ วัดบารมี | วัดไจ๊กะส่าน | เจดีย์ชเวโพนพวิน | วัดแม๊ะละมุ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ l พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ l สะพานไม้สักอูเบง l ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน l ระฆังมิงกุน l วัดอนันดอ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

ทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต l วัดพระหินอ่อน แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก 1 เที่ยว เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง นมัสการพระสมณโคดม ปางประทานพร อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) | พระงาทัตจี | พระโกทัตจี เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระเจตุนพญาจี | เจดีย์ชเวดากอง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดไจ๊กะส่าน | ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ด อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

ที่ยวสุดคุ้ม พักสุดหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ชมพิธีมงคลเทินพระธาตุ พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ทะเลซีฟู้ด แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

เมษายน-มีนาคม 2563

เที่ยวสบาย บินเช้ากลับบ่าย ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ "วัดกาบาเอ" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

เมษายน-พฤศจิกายน 2563

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมวิวทะเลเจดีย์ กว่า 3000 องค์ แห่งอาณาจักรพุกาม ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ และเมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา อ่านรายละเอียดโปรแกรม

เมษายน-พฤศจิกายน 2563

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุนอ่านรายละเอียดโปรแกรม

เมษายน-พฤศจิกายน 2563

ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตรพระมหามัยมุณี ชมพระราชวังสุดท้ายแห่งอาณาจักรพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี มัณฑะเลย์ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี มัณฑะเลย์ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญ วิหารธรรมยันจี มัณฑะเลย์ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

ย่างกุ้ง เจดีย์ไจ๊เข้า เทพทันใจไจ๊เข้า สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์สุเล พระมหาเจดีย์ชเวดกอง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

ย่างกุ้ง เจดีย์ไจ๊เข้า เทพทันใจไจ๊เข้า สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์สุเล พระมหาเจดีย์ชเวดกอง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

ย่างกุ้ง วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

มัณฑะเลย์ นั่งรถสู่พุกาม โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

ตลาดเช้าพินอูลวิน วัดพระมหาอันตูกานตาร์ ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน (SL) // พัก 5 ดาว Shangri La Hotel // ร่วมพิธีเปิดทรัพย์ที่ "วัดบารมี" ฟรีกระเช้าขึ้นบนพระธาตุ 1 ขา อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-กุมภาพันธ์ 2566

เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ 2563-สิงหาคม 2563

เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี-วัดเอ็งดอยา-พระหินอ่อน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

ย่างกุ้ง เจดีย์กาบาเอ พระพุทธรูปงาทัตจี พระนอนเจ๊าทัตจี เจดีย์ซูเล เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า)พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มีนาคม-สิงหาคม 2563

ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี-วัดเอ็งดอยา-วัดเจตุน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน รเจดีย์ชเวโพนพวิน เจดีย์มหาวิชยะพิเศษ !!! เมนู เป็ดปักกิ่ง/สลัดกุ้งมังกร/บุพเฟ่ต์ซีฟู้ด+เบียร์ไม่อั้น อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน รเจดีย์ชเวโพนพวิน เจดีย์มหาวิชยะพิเศษ !!! เมนู เป็ดปักกิ่ง/สลัดกุ้งมังกร/บุพเฟ่ต์ซีฟู้ด+เบียร์ไม่อั้น อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน รเจดีย์ชเวโพนพวิน เจดีย์มหาวิชยะพิเศษ !!! เมนู เป็ดปักกิ่ง/สลัดกุ้งมังกร/บุพเฟ่ต์ซีฟู้ด+เบียร์ไม่อั้น อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม

ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม

ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม

ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน ร่วมใส่บาตรข้าวสวย ถวายปัจจัย นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวนขอพระเทพทันใจ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม

ไหว้พระ 9 วัด นอนหรู 5 ดาว อลังการ Buffet Seafood สดชื่นกับเบียร์ไม่อั้น พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ก์ทิโย อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า อิ่มบุญ....นมัสการมหาบูชาสถาน... เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม

มัณฑะเลย์ พุกาม จุดชมวิวเมืองพุกาม ชมโชว์หุ่นกระบอก พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง วัดมนูหา วัดอนันดา เครื่องเขิน วิหารธรรมยันจี เจดีย์ติโลมินโล มัณฑะเลย์ สะพานไม้อู่เป็ง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม

ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา พระนอนเจาทัตจี วัดงาทัตจี วัดโกทัตจี เจดีย์ชเวโพนพวิน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ) เทพกระซิบ วัดบารมี เจดีย์ไจ๊กะส่าน ตลาดสก็อต อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม

ย่างกุ้ง หงสาฯ เจดีย์ชะเวมอดอร์ วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้ไท พระธาตุอินทร์แขวน หงสาฯ วัดไจปุ๊น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว วัดพระหินอ่อน เจดีย์ชะเวดากองอ่านรายละเอียดโปรแกรม

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 28 ซีนเนอรี่ บางใหญ่ 28 73/438 หมู่ที่ 5 ตำบล เสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่ จ. นนทบุรี 11110 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Pruksa Village Scenery 28 73/438 Moo 5, Sao Thong Hin Sub-district, Bang Yai District, Nonthaburi 11110
license no. 11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
0933182288 คุณบอล LineID: 0953675688
095-950-1754 คุณอุ๊ LineID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899

iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/
http://ilove-holidays.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

|phone:02 102 3148 |Hotline 089-242-2182 คุณดาด้า| Hotline 095-950-1754 คุณอุ๊ |Hotline 095-947-8999 คุณโอต |Hotline 0933182288 คุณบอล |Designed by Dada Lovely Holiday Tour