• Lovly Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovly Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovly Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovly Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovly Holiday Tour and I Love Holiday

โปรแกรม คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ราคาประหยัดสุดคุ้ม

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก นครคุนหมิง เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เจดีย์ 3 องค์ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองโบราณลี่เจียง เขาหิมะมังกรหยก ชม IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก สวนสาธารณะเหยหลงถาน เมืองต้าหลี่ เมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยน ดหยวนทง

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

ตงชวน แผ่นดินสีแดงตงชวน ไร่สตรอว์เบอร์รี่ ถ้ำไซอิ๋ว สะพานแก้ว วัดหยวนทง อุทยานน้ำตกคุนหมิง ประตูม้าทองไก่หยก อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจินปี้ลู่ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ไร่สตรอว์เบอร์รี่ ร้านบัวหิมะ คุนหมิง เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) เล่นสกีสนามหิมะ SUNAC ประตูม้าทองไก่หยก ถนนคนเดินจินปี้ลู่ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

ตงชวน ไร่สตรอว์เบอร์รี่ แผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ คุนหมิง ร้านบัวหิมะ วัดหยวนทง ชมซากุระหยวนทงซาน ประตูม้าทองไก่หยก อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มีนาคม-เมษายน 2563

เมืองซิงอี้ ภูเขาหมื่นยอด (รวมรถแบตเตอรี่) ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด เมืองอันชุน เมืองอันชุน สวนซากุระผิงป้า อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-เมษายน 2563

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป - กลับ) ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่าเข้าชม) ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) เมืองโบราณซู่เหอ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-เมษายน 2563

เมืองลี่เจียง ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี) เมืองลี่เจียง อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณซู่เหอ ร้านบัวหิมะ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-เมษายน 2563

เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี) เมืองลี่เจียง อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณซู่เหอ ร้านบัวหิมะ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

เมืองคุณหมิง เมืองต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ วัดเจ้าแม่กวนอิม โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง อุทยานน้ำหยก สระน้ำมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2562

เมืองต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่ เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) เมืองเก่าจงเตี้ยน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-เมษายน 25632562

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) โชว์ทิเบต เมืองจิ่วจ้ายโกว เมืองเฉิงตู ถนนคนเดินชุนซีลู่ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563

พิชิตยอดขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ "จิงติ่ง" รวมค่ากระเช้าขึ้นยอดเขา สักการะพระโพธิสัตว์ผู่เสียน 10 พักตร ล่องเรือชมมรดกโลกพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา "หลวงพ่อโตเล่อซาน" ถนนคนเดินชุนซีลู่ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563

พิชิตยอดขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ "จิงติ่ง" สักการะพระโพธิสัตว์ผู่เสียน 10 พักตร ล่องเรือชมมรดกโลกพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา "หลวงพ่อโตเล่อซาน" ถนนคนเดินชุนซีลู่ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) | โชว์จางอวี้โหมว | ไป๋สุ่ยเหอ(หุบเขาสีน้ำเงิน) | สวนน้ำตกคุนหมิง | บินภายใน 1 ขาอ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

วังโปตาลากงน้อย(วัดลามะซงจ้านหลิง) | หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)| ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) | โชว์จางอวี้โหมว | ไป๋สุ่ยเหอ(หุบเขาสีน้ำเงิน) | บินภายในอ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

วัพระราชวังโปตาลาน้อย | ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) | หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(สือข่า)| เมืองในฝันแชงกรีล่า | เมืองโบราณลี่เจียง | เมืองโบราณต้าหลี่ | โชว์จางอวี้อ่านรายละเอียดโปรแกรม

09-14 เมษายน 2563

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน | ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) | โชว์ IMPRESSION LIJIANG | เมืองในฝันแชงกรีล่า | เมืองโบราณลี่เจียง | วัดหยวนทง | ไป๋สุ่ยเหอ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ –พฤษภาคม 2563

ไม่ลงร้านช้อปฯ | โชว์ IMPRESSION LIJIANG | ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) | วัดหยวนทง | หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) | อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) | ไป๋สุ่ยเหอ (หุบเขาสีน้ำเงิน) | เมืองโบราณลี่เจียง สะพานแก้วลี่เจียง | พักโรงแรม 5 ดาว ลี่เจียง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

วัดลามะ(พระราชวังโปตาลงจำลอง) | หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) | เมืองเก่าจงเตี้ยน ไป๋สุ่ยเหอ(หุบเขาสีน้ำเงิน) | ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) | เมืองโบราณลี่เจียง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่องแคบเสือกระโจน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณแชงการีล่า ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์- มีนาคม 2563

เมืองตงชวน ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี หรือ แผ่นดินสีแดง ชมความงามของหินปูนงอกโดยธรรมชาติ ถ้ำไซอิ๋ว อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

ไร่สตรอว์เบอร์รี่ แผ่นดินสีแดงตงชวน ทุ่งดอกมัสตาร์ด ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่) วัดหยวนทง ชมดอกซากุระบาน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-เมษายน 2563

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” – สระมังกรดำ + อุทยานน้ำหยก อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-เมษายน 2563

เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ เมืองจงเตี้ยนระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือกระโจน เมืองเก่าแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองลี่เจียง เมืองเก่าซู่เหอ สระมังกรดำ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563

ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) OPTION SHOW Impression Lijiang (จางอี้โหมว) อุทยานน้ำหยก ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563

ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) OPTION SHOW Impression Lijiang (จางอี้โหมว) อุทยานน้ำหยก ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563

ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง-วัดเฟยไหล-หมู่บ้านหมิงหย่ง-ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง(รวมรถแบตเตอรี่)-เต๋อชิง-จงเตี้ยน อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563

สวนสตรอว์เบอร์รี่ คุนหมิง ตงชวน แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ เมืองคุนหมิง ร้านบัวหิมะ วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้ OPTION TOUR ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร อ่านรายละเอียดโปรแกรม

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 28 ซีนเนอรี่ บางใหญ่ 72/436 หมู่ที่ 5 ตำบล เสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่ จ. นนทบุรี 11110 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Pruksa Village Scenery 28 72/436 Moo 5, Sao Thong Hin Sub-district, Bang Yai District, Nonthaburi 11110
license no. 11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
0933182288 คุณบอล LineID: 0953675688
095-950-1754 คุณอุ๊ LineID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899

iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/
http://ilove-holidays.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

|phone:02 102 3148 |Hotline 089-242-2182 คุณดาด้า| Hotline 095-950-1754 คุณอุ๊ |Hotline 095-947-8999 คุณโอต |Hotline 0933182288 คุณบอล |Designed by Dada Lovely Holiday Tour