• เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • iloveholidays

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล

ให้ท่านได้สัมผัสประเทศอินเดีย ได้หลากหลายรูปแบบ แคชเมียร์” สัมผัสกับดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” อยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบนั่ง เรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัยเยือนอัครา “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด

มีนาคม 2563

เมืองชัยปุระวันที่สองพระราชวังสายลม นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท พระราชวังกลางนำ้ CITY PALACE วัดพระพิฆเนศ ชัยปุระ อัครา แชนด์ เบารี อัครา ฟอร์ท อ่านรายละเอียดโปรแกรม

มีนาคม 2563

เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์อ่านรายละเอียดโปรแกรม

เมษายน 2563

เมืองแคนดี้ ศูนย์สมุนไพร เมืองอนุราธปุระ เมืองอนุราธปุระ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์รุวันเวลิ เจดีย์อภัยคีรี เมืองโคลัมโบ นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง ช้อปปิ้ง ODEL วัดคงคาราม อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 2563

ตะลุยเมืองชัยปุระ ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

วัดสิทธิวินายัก เมืองปาลี โอซาร์ วัดศรีคีรีจัตมารันยันกาวน์ วัดศรีมหาคณปติ โมเรกาวน์ เทวสถถานศรีมยุเรศวร เทวสถานศรีสิธิวินายกะ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน | เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี | ล่องเรือแม่น้ำคงคาอ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

นมัสการสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน | เยือนเมืองพุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี | ขึ้นเขาคิชฌกูฎ | ล่องเรือแม่น้ำคงคาอ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

นครสีชมพู เมืองชัยปุระ | พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล | บ่อน้ำจันเบารี | อักราฟอร์ด | Amber fort | ทัชมาฮาลอ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์ 2563

นมัสการสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน | พุทธคยา | ราชคฤห์ | เวสาลี | กุสินารา | ลุมพินี | สาวัตถี | พาราณสี | ขึ้นเขาคิชฌกูฎ | ล่องเรือแม่น้ำคงคาอ่านรายละเอียดโปรแกรม

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

พาราณสี | สังเวชนียสถาน สารนาถ | สถูปพุทธคยา | เวสาลี | วัดป่ามหาวัน | เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช | สังเวชนียสถาน กุสินารา | สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน | วิหารมหาอ่านรายละเอียดโปรแกรม

มีนาคม 2563

เมืองสิกิริยา สิกิริยาหรือภูเขาสิงโต เมืองแคนดี้ สวนสมุนไพร ร้านอัญมณี ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองกอลล์ วัดศรีปรมนันทะ เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ อ่านรายละเอียดโปรแกรม

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 28 ซีนเนอรี่ บางใหญ่ 28 73/438 หมู่ที่ 5 ตำบล เสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่ จ. นนทบุรี 11110 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Pruksa Village Scenery 28 73/438 Moo 5, Sao Thong Hin Sub-district, Bang Yai District, Nonthaburi 11110
license no. 11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
0933182288 คุณบอล LineID: 0953675688
095-950-1754 คุณอุ๊ LineID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899

iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/
http://ilove-holidays.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

|phone:02 102 3148 |Hotline 089-242-2182 คุณดาด้า| Hotline 095-950-1754 คุณอุ๊ |Hotline 095-947-8999 คุณโอต |Hotline 0933182288 คุณบอล |Designed by Dada Lovely Holiday Tour